Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Administrativt vedtak av mindre endring av reguleringsplanen E16 Bjørum-Skaret

Det kunngjøres herved at administrasjonen i Hole kommune har gjørt følgende administrative vedtak 08.06.2021:

I medhold av vedtak gjort av kommunestyret i Hole kommune 14.12.2020, sak 091/20, og Pbl § 12-14 annet ledd vedtar administrasjonen i Hole kommune mindre endring av reguleringsplanen “E16 Bjørum-Skaret” (planID 201103) slik vist på revidert plankart datert 03.06.2021 og reviderte planbestemmelser datert 22.04.2021.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og sendes via Plan- og miljøutvalget i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss