I september 2020 kom det nye beregninger fra det europeiske mattrygghetsorganet EFSA som viser at vi tåler mindre PFAS enn tidligere antatt, og at halvparten av den europeiske befolkningen får i seg PFAS-mengder gjennom mat og drikke som overskrider tålegrensen.

Folkehelseinstituttets beregning for norsk kosthold bekrefter EFSAs vurdering. Å få i seg vann eller fisk som er forurenset med PFAS vil derfor øke risikoen ytterligere for helseskade.
Analyser som Miljødirektoratet har utført, viser at ferskvannsfisk fra Randselva og Tyrifjorden inneholder høye nok nivåer av PFAS til at man overskrider det som er trygt ved inntak av en porsjon fisk i uken.

Mattilsynet advarer derfor mot å spise fisk fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken i Viul) og videre til Storelva og inn i Tyrifjorden.

Les mer her