Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Nasjonale koronaråd om julefeiring

02. desember 2020

Regjeringen har i dag 2. desember lagt frem nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet.

Hole følger de nye nasjonale smitteverntiltakene og viderefører noen lokale tilpasninger

09. november 2020

Hole er fortsatt på gult beredskapsnivå for smittevern og følger de nye nasjonale smittevernreglene som regjeringen la frem 5. november. Hole viderefører også noen lokale tilpasninger.

Nye nasjonale innstramninger i smitteverntiltak - og videreføring av lokale innstramninger i Hole

28. oktober 2020

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra i dag onsdag 28. oktober, de kan du lese her.  I tillegg til disse har Hole besluttet å videreføre de sterkt anbefalte tiltakene vi allerede har som følge av betydelig tilknytning til Oslo og Bærum gjennom pendling og sosiale/kulturelle aktiviteter.

Lokale koronatiltak i Hole fra 14. oktober

14. oktober 2020

Helsedirektoratet ber om at kommuner med relasjoner til Oslo vurderer samme tiltak som Oslo i tiden fremover. Hole har økning i antall smittetilfeller. Kommunens innbyggere har betydelig tilknytting til Oslo og Bærum gjennom pendling og sosiale/kulturelle aktiviteter. Vi følger utviklingen i egen kommune tett, samtidig følger vi med på situasjonen i våre nabokommuner. Totalsituasjonen tilsier en innstramning i tiltak og tiltakslisten nedenfor er en faglig sterk anbefaling.

Nye koronatiltak i Hole kommune - oppdatert 7. oktober

29. september 2020

Mandag innførte byrådet i Oslo flere innstramminger av smitteverntiltakene for å bremse spredningen av koronaviruset. Samme kveld innkalte helseminister Bent Høie Oslo og nabokommunene til et møte om koordinering av tiltak.

Skoleåpning på gult beredskapsnivå

12. august 2020

Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.

Det er pr. 12.8.2020 ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.

Endring av beredskapsnivå for skole og barnehage

04. august 2020

Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.

Det er ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.

Informasjon om konsekvenser av dette vil bli sendt ut fra den enkelte barnehage og skole.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss