Du er pålagt å ha vannmåler

Hole kommune har besluttet at samtlige abonnenter skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. De abonnentene som per i dag ikke har vannmåler og betaler vann- og avløpsgebyr med grunnlag i boligens areal, må derfor installere vannmåler.

En av hovedgrunnene til at alle skal ha vannmåler, er at samfunnet har behov for at vannforbruket går ned. Vi bruker i dag vesentlig mer vann enn for to generasjoner siden. En annen grunn er å få en mer rettferdig betaling basert på forbruk. Kommunen får også raskere og bedre oversikt over vannlekkasjer i nettet og kan utbedre disse.

Kan kommunen pålegge abonnenter å ha vannmåler?

Ja, kommunen kan kreve at abonnentene installerer vannmålere med hjemmel i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd. Dette er også hjemlet i Hole kommunes gebyrforskrift.

Du må selv bestille autorisert rørlegger

Ønsker du å installere vannmåler nå, ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for nødvendig installasjon og nødvendige meldinger til kommunen for utlevering av vannmåler. Vannmåleren betales av kommunen og er kommunens eiendom, men selve installasjonen må du betale selv.

Frist innen utgangen av 2024

De som ikke har montert vannmåler, vil få formelt krav om dette. Dette vil sendes ut i tur og orden over en periode på ett år. Vi vil imidlertid anbefale å montere måleren så snart som mulig.