Er du grunnet sykdom eller uførhet forhindret fra å komme deg til et valglokale i forhåndstemmeperioden eller på valgdagen 9. september? Da kan du etter søknad til valgstyret i Hole kommune avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Hole kommune er mandag 2. september 2019. 

For å søke, kan du sende e-post til postmottak@hole.kommune.no eller per post til Hole Herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse. Merk: Ambulerende stemmegivning.

Du behøver ikke å forklare hvorfor du har behov for å stemme der du oppholder deg, men du må erklære at du ikke kan komme deg til et valglokale.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt på tlf. 32161100.