Tilskudd til utbedring/tilrettelegging

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner 
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak
  • funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte

Hva kan det gis tilskudd til?

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig 

Hvordan søke?
Du kan registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Ordningen er strengt behovsprøvd.

Tilskudd til etablering

Hvem kan få tilskudd til etablering?
Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Hvordan søke?
Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i. Du kan  registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig