Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild mellom 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark hvis man ikke har fått tillatelse fra kommunen v/Ringerike brann- og redningstjeneste.

Denne tillatelsen vil ikke lengre bli gitt fra Ringerike brann- og redningstjeneste.
 

1. Hva er utmark og hva er ikke?

DSB har utarbeidet eksempler på innmark som er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. Utmark er det som ikke omfattes av denne definisjonen. Bråtebrenning skjer som vanlig på innmark men det er ofte i nærheten av utmark noe som gjør det ulovlig.

2. Hva gjør jeg når jeg skal tenne opp bål på innmark?

Du må forvisse deg om at det ikke er i nærheten av utmark og du står selv som ansvarlig dersom det ikke er det.

3. Naboen brenner bål i nærheten av utmark hva gjør jeg?

Ta kontakt med politiet for å avgjøre om du skal anmelde forholdet eller om de skal komme. Brannvesenet kommer på anmodning fra politiet eller dersom det er fare for spredning.

4. Vi har brent bål på stranda i alle år det er over 30 meter til nærmeste busk, får jeg ikke lov til dette lengre?

Dersom det er åpenbart ikke er fare for brann er det lov å brenne uten å søke.   

5. Bålpanne på innmark er det lov?

Ja så lenge det ikke er til sjenanse for andre og ikke utgjør en fare for brann så er det det.

6. Skal jeg ringe inn til brannvesenet dersom jeg skal brenne bål?

Hvis det er på utmark er det ikke lov og følgelig ikke noe poeng i å ringe, er det på innmark kan du ringe inn til Vestviken 110 sentral og varsle, DETTE MÅ IKKE FORVEKSELS SOM EN GODKJENNING AV BÅLSØKNAD.  
333 14 110 er telefonnummeret du da skal bruke.

Det er fortsatt lov å søke om å brenne bål, men brannvesenet som forvaltningsmyndighet vil ha som instruks å avslå søknader fremover. Det vil derfor være mulighet til å klage på vedtak fattet av brannvesenet hvor forvaltningsloven gjelder fult ut. Saksomkostninger og tid må da påberegnes.  

Enn så lenge er det 15. september bålforbudet oppheves og det er alltid krav om aktsomhet i forbindelse med all type oppgjøring av ild.