Vi minner om at bålforbudet starter i dag 15. april.

 Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Vi gjør oppmerksom på at tillatelse  i hovedsak ikke gis i denne perioden.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål, så la det være!  
Det er den som tenner på som er ansvarlig og kan bli holdt ansvarlig ved uaktsom bruk av ild.

Dersom det er blitt vurdert slik at du kan gjøre opp ild, sørg for å ha grunneiers tillatelse, meld ifra til 110-sentralen på 333 14 110 og sørg for å ha slukkemidler tilgjengelig slik at du får slukket bålet fullstendig før du forlater det.

Bålbrenning er regulert gjennom "Forskrift om brannforebygging".