Kommunen får spørsmål om badevannevannskvaliteten i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Følgende er status: 

Vanligvis gjennomfører vi badevannsprøver i løpet av sommersesongen, men på grunn av en utslippshendelse ved Stein gård og påfølgende flom, gjennomførte vi ekstra prøvetaking i september. Resultatene indikerte at vannkvaliteten var tilfredsstillende, og det var ingen ytterligere rapporterte utslipp eller hendelser som indikerte at badevannet ikke var egnet. Derfor har vi besluttet å avstå fra ytterligere prøvetaking før neste sommersesong.