LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Badevannsprøver 10. juli

Badevannsprøver 10. juli 2018

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 10.07.2018. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

 

Det var endel cyanobakterier i slektene Woronichinia og Planktothrix i prøvene fra Steinsfjorden. Planktothrix er en kjent produsent av cyanotoksinet microcystin.

 

Resultater av microcystin-analysen:

Slettøya:           ikke påvist microcystin

Høyenhall:        ikke påvist microcystin

Grantopp:         1,9 µg/l microcystin

Rørvik:             ikke påvist microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L. Konsentrasjonen av microcystin som nå er målt i prøven fra Grantopp er relativt lav, men dersom det samles mye biomasse typisk inne ved land så kan toksinnivået i en slik tett ansamling med alger være mye høyere.

 

NIVA har også tatt prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 16. juli 2018

 

Det er en del cyanobakterier i slektene Planktothrix og Woronichinia i prøvene fra Steinsfjorden. I prøven fra 0-7 meter var det mest Woronichinia, mens det i prøven fra 8-14 meter var mye Planktothrix. Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden.

 

18.06.2018

0-7 m. 0,5 µg/l microcystin

8-14 m: 2,6 µg/l microcystin

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss