LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Prøvetaking badevann

Badevannsprøver fra Steinsfjorden - det er trygt å bade

Nye prøver fra fire badesteder i Steinsfjorden viser lave verdier av cyanobakterier og det er derfor trygt å bade. Badevannprøver tatt 24. juni viser lavt bakterieinnhold ved følgende badestrender: Slettøya, Høyenhall, Grantoppen og Rørvik.

Ringerike og Hole kommune overvåker badevannskvaliteten i Steinsfjorden med regelmessige prøver. Prøvene tas både ved det dypeste punktet i fjorden og ved fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik. De siste målingene viser at det finnes en del blågrønnalger (cyanobakterier) av typen Planktothrix i vannet, men at konsentrasjonen av giftstoffet microcystin de produserer, er langt under anbefalt grenseverdi for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon.

Det er dermed ingenting i veien for å nyte et sommerbad i fjorden. Men dersom du finner en ansamling av alger bør du unngå å bade akkurat der siden konsentrasjonen av microsystin kan være mye høyere i et slikt område.

Siste målinger

Siste målinger fra 24. juni 2019:

  • Slettøya:           1,2 µg/l microcystin
  • Høyenhall:        1,8 µg/l microcystin
  • Grantopp:         1,6 µg/l microcystin
  • Sundvollstranda: ikke mottat prøver
  • Rørvik:             0,4 µg/l microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon er 10 µg microcystin per liter. Er verdiene over dette er det ikke anbefalt å bade, verken for mennesker eller dyr.

Badevannsprøvene fortsetter annenhver uke frem til 20. august.

 (Bilde er tatt under prøvetaking ut på fjorden og viser Sigrid Haande i NIVA.)

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss