www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Badevannsprøver fra Steinsfjorden

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 25.06.2018. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

Det var endel cyanobakterier i slektene Woronichinia og Planktothrix i prøvene fra Steinsfjorden. Planktothrix er en kjent produsent av cyanotoksinet microcystin.

Resultater av microcystin-analysen:

Slettøya:           0,2 µg/l microcystin

Høyenhall:        0,3 µg/l microcystin

Grantopp:         0,7 µg/l microcystin

Rørvik:             ikke påvist microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L. Konsentrasjonen av microcystin som nå er målt i Steinsfjorden er lave, men dersom det samles mye biomasse typisk inne ved land så kan toksinnivået i en slik tett ansamling med alger være mye høyere.

NIVA har også tatt prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden i mai og juni

Det er en del cyanobakterier i slektene Planktothrix og Woronichinia i prøvene fra Steinsfjorden. I prøven fra 0-7 meter var det mest Woronichinia, mens det i prøven fra 8-14 meter var mest Planktothrix. Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden.

28.05.2018

0-7 m: ikke påvist microcystin

8-14 m: 0,3 µg/l microcystin

18.06.2018

0-7 m. 0,3 µg/l microcystin

8-14 m: 1,4 µg/l microcystin

Del dette:

Skjema