Når og hvor pågår arbeidet?
Grunnundersøkelsene  vil foregå mandag til fredag mellom klokken 07 og 19. Arbeidet starter i begynnelsen av juli og holder på til oktober 2017.  

Arbeidene vil foregå i følgende områder:

  • Hole: Rudsøgarden – Kroksundøgarden – Paddevika  – Elstangen
  • Ringerike: Helgelandsmoen næringspark – Prestemoen – Dal – Tunga – Tolpinrud  – Veigin – Veien – Sørum – Høyby

Hva slags arbeid  skal gjennomføres?
Vi vil gjennomføre det som kalles geotekniske boringer. Det betyr  at en borerigg borer ett eller flere hull for hvert område - i løpet av én eller flere dager.  
Det er noe støy fra maskinene som utfører arbeidet, samt fra strømaggregatet som driver disse.
Undersøkelsene blir gjort for at vi skal kunne bygge sikrest mulig veg og jernbane. Det er også et krav om å dokumentere stabiliteten i området for å få godkjent reguleringsplanen.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:
Endre Graven, Bane NOR –  mobil 900 64 577, christian.endre.graven@banenor.no

Hvor kan du følge med på prosjektet?
På Facebook:

https://www.facebook.com/ringeriksbanenoge16

Du kan også følge prosessen på prosjektets websider:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/