LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Bane NOR varsler endring av planavgrensning

Planområdet for strekningen Sandvika-Hønefoss er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Nye arealer skal inkluderes i planarbeidet.

 

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sett nærmere på en rekke områder og temaer, noe som har ført til behov for ytterligere areal enkelte steder på strekningen. Prosjektet har blant annet utredet felles plassering av massehåndteringsområder, behov for omlegging av veger, strøm og stabiliseringstiltak som følge av tiltaket, samt hvordan tiltaket skal gjennomføres i anleggsperioden. Dette inkluderer plassering av riggområder, midlertidige veger, håndtering av matjord og flomvann etc. Den økte detaljeringsgraden i utredningene medfører at man på flere steder får tiltak utenfor det arealet som tidligere er varslet.

Tidligere varslet planavgrensning og endret planavgrensning er vist på vedlagte kart. Trolig er den justerte planavgrensningen større enn det som vil være det endelige omfanget av tiltaket.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sender forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. februar, med forventet offentlig ettersyn (høring) medio mars 2018.

Spørsmål til det endrede planarbeidet kan rettes til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ved Per Gunnar Eklund, per.gunnar.eklund@banenor.no

Skriftlige innspill sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller via e-post: postmottak@banenor.no. Merk innspill med saksnummer 201727492.

Frist for å komme med innspill er 10. januar 2018.

Se kart og brev til grunneiere her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss