Fellesprosjektet vil nå oppdatere plankart, planbestemmelsene og planbeskrivelsen på grunnlag av vedtaket. Når dette er gjennomført vil de deretter forberede en formell kunngjøring som skal sendes til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, frivillige lag og organisasjoner, og alle andre som har gitt høringsuttalelse til planen. Når plandokumentene er oppdatert vil de bli tilgjengelige på kommunens publikumskontor og bibliotek i papirutgave. Dokumentene vil også legges ut på prosjektets og kommunenes nettsider. Alt dette vil ta noe tid, ikke minst fordi omfanget av materiale og oppgaver er såpass stort. Fellesprosjektet  antar at de har dette på plass om ca. fire uker.

Les brevet fra BaneNor her