Nok et barn og unges kommunestyre er gjennomført.
Ordfører Per R. Berger var møteleder med god hjelp fra tre veiledere. Årets veiledere var Jan Egil Lyng, Kristin F. Bjella og Åge W. Øksnes, alle erfarne politikere i Hole kommune.

Det var et engasjert barn og unges kommunestyre som fordelte 40.000 kr. i sitt møte 23. mars. Til tross for ulike forslag til fordeling etter gruppemøtene ble gruppelederne etter hvert enige om å legge frem et omforent forslag.
Barn og unges kommunestyre aksepterte dette forslaget og vedtok enstemmig følgende fordeling til skolene:

Skole

Beskrivelse

Tildelt beløp

Vik

Air Track

8 000,00

Tyrifjord

Smartboard

8 500,00

Sundvollen

Vippehuske

8 000,00

Røyse

Snøkanon

6 500,00

HUS

Rullgardiner

9 000,00I tillegg til fordeling av penger hadde skolene i forkant fått i oppgave å presentere forslag til fritidsområder med behov for bedre tilgjengelighet, tilrettelegging og oppgradering. Ordfører var imponert over det grundige arbeidet elevene hadde gjort og opplyste at han ville legge frem alle forslagene for det voksne kommunestyret og rådmannen. 

Avslutningsvis hadde elevene en debatt med tema "Inkludering i fritidsaktiviteter". Det kom mange gode innspill som ordføreren lovet å ta med seg videre. 
 

Vi takker elevene i Hole for en flott dag. Det er flott å vite at det er disse menneskene som en dag skal ta de store beslutningene.

Velkommen tilbake neste år!