For de kommunale barnehagene gjelder fortsatt følgende:

  • Åpningstid kl. 08:00 – 15.30.  Åpningstiden blir vurdert fra uke til uke.
    Foreldrene oppfordres til å benytte kortere dager, hvis de har anledning.
  • Matpakke gjelder til alle måltider. Det serveres ikke smøremåltid, frukt m.m

God dialog mellom foreldre og barnehage er avgjørende
God dialog mellom hjem og barnehage er helt avgjørende for å skape forutsigbarhet og trygghet for både barn og voksne. Ikke nøl med å ta kontakt med barnehagestyrer hvis du lurer på noe.

første barnehagedag etter stenging.jpg        
Tjenesteleder Oppenhagen takker alle de flotte barnehageansatte for super innsats og positivt engasjement slik at barna har et godt barnehagetilbud, til tross for en annerledes hverdag.