LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Søknadsfrist 1. mars 2019

Barnehageopptak 2019- 2020

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2019/2020, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Alle må søke på nytt selv om man står på venteliste, fordi dette er kommunes måte å ajourføre listen på. Barn med fast plass som ønsker endringer, må sende søknad om endring av plass eller ønske om annen barnehage. Når tilbudet om endring blir gitt mister barnet automatisk gammel plass. Det garanteres ikke plass i ønsket barnehage.
 

Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt et år innen 30. november 2019, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.18 kommer på venteliste.
Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket. Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2019/2020.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen.
Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn

Link til søknadsskjema:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1912&externalId=0612
 

OPPTAKSPROSESS BARNEHAGEÅRET 2019/2020

Søknadsfrist

1. mars 2019

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 13/14

Klagefrist

Uke 18/19

Møte i Klagenemnda/Formannskapet

Mai/juni 2019

Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss