Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt et år innen 30. november 2019, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.18 kommer på venteliste.
Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket. Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2019/2020.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen.
Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn

Link til søknadsskjema:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1912&externalId=0612
 

OPPTAKSPROSESS BARNEHAGEÅRET 2019/2020

Søknadsfrist

1. mars 2019

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 13/14

Klagefrist

Uke 18/19

Møte i Klagenemnda/Formannskapet

Mai/juni 2019

Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.