Barnehager

Tjenesteleder barnehage: Ingvild Oppenhagen, tlf. 32 16 11 29 / 415 29 337

For mer informasjon om barnehagene, se her.

Spørsmål om regninger, plass osv: Ingvild Oppenhagen, den enkelte styrer eller økonomiavdelingen i Hole kommune

Spørsmål om betalingsutsettelse: Marit Larsen, tlf. 32 16 11 43

Åpningstider i kommunale barnehager kl. 07.15-16.30. Sollihøgda kl. 07.15-16.45.
 

Private barnehager:

Tyrifjord barnehage
Tyrfjordveien 32, 3530 Røyse
Telefon: 46 14 35 51. 18 plasser i alder 1-6 år. Åpningstid: 7.15 – 16.30

Trollstua private familiebarnehage, Solengveien 15, 3512 Hønefoss (Helgelandsmoen)
Solengveien 15, 3512 Hønefoss (Helgelandsmoen)
Telefon: 48263623. 4 barn i alder 1-3. Åpningstid: 07.15 - 16.15

Læringsverkstedet DoReMi Elstangen barnehage 
Elstangen, 3531 Krokkleiva
72 plasser i alderen 1-6. Åpningstid: 07.00 - 17.00
Les mer om Elstangen barnehage

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss