Målgruppen for barneverntjenesten
Tiltak kan treffes for barn under 18 år. Dersom barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet fyller 23 år.

Barnevernets oppgaver
Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt, og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Eksempler er:

 • Råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid med mer
 • Veilede om foreldrerollen
 • Anbefale plass i barnehage/SFO
 • Fritidsaktiviteter og ferietiltak
 • Besøkshjem/avlastningstiltak
 • Støttekontakter
 • Henvise til annen hjelp som barne – og ungdomspsykiatrien, familievernkontor med mer
 • Familieråd
 • Formidling av plass i fosterhjem eller institusjon kan også være hjelpetiltak
   

Når bør du ta kontakt med barneverntjenesten?

 • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Når du har mistanke om at barn blir utsatt for fysisk/ psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Når du er bekymret for foreldres rusproblemer
 • Når du er bekymret for foreldres psykiske problemer
 • Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Når du som forelder er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Hvordan tar du kontakt med barnevernet?

Besøksadresse til barneverntjenesten: Viksveien 30. 3530 Røyse.

På dagtid kan du ringe barneverntjenesten på tlf. 55553333, eller direkte til en av våre ansatte:

Navn Funksjon Telefon
Maria Bikset                                      Leder 41274026/92222073    
Wenche Berg Barnevernkonsulent 412 73 997
Monica Gulbrandsen Barnevernkonsulent 412 79 184
Katarina Jirsa Barnevernskonsulent 941 95 287
Mari Myrset Barnevernkonsulent  949 73 232
Vigdis. H. Opsahl Barnevernkonsulent 412 81 461

Interkommunal barnevernvakt, tlf.: 911 14 600  fra kl. 15:30 - 08:00 på hverdager. Helg og helligdager:
Hele døgnet.

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116111, er en gratis nødtelefon for barn og unge, eller for deg som er bekymret for et barn eller en ungdom. Den er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt.

Har du tid til overs?

Vil du bidra til å skape en endring? Mange barn og unge har behov for trygge voksenpersoner i kortere eller lengre tid i oppveksten sin. Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten i Hole for mer informasjon vedrørende å være støttekontakt, besøkshjem,  fosterhjem eller tilsynsfører.