Du er her: Hjem / Organisasjon / Beredskap

Kommunens kriseledelse - roller og kontaktpersoner

Kriseledelsen i Hole kommune koordinerer og leder alle kommunale tiltak hvis en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de ulike tjenesteområdene.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.

Varsling og innkalling
En hver ansatt i kommunen skal når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.
Ved større kriser skal den ansatte som først får melding varsle kriseledelsen via normal tjenestevei. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig - varsles kriseledelsen direkte.

NB! Mindre kriser og uhell skal løses av det daglige driftsapparatet/tjenesteområdet - uten innkalling av kriseledelsen.

Kriseledelsen har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være " vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse skal toppledelsen innkalles og overta ledelsen. Kriseledelsen er etter første akuttfase følgende:

Kommunens kriseledelse - kontaktinformasjon

Navn

Stilling

Mobil tlf.

Per Berger

Ordfører

416 61 060           

Torger Ødegaard

Rådmann

958 07 151

Marit Lorentsen

Kommunalsjef

907 42 660

Nina J. Halsne

Kommunalsjef

970 75 611

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

Elmer Berg

Personalsjef

482 77 397

Tom Berg-Leirvåg

Beredskapskoordinator

924 48 232

Marthe Hagelsteen

Leder informasjon og IKT

932 62 113

Agnete Linde

Informasjonsmedarbeider

915 96 611

Bernt Ivar Gaarder

Kommunelege

957 26 040

Espen Pedersen

Strategi/Analyse

906 02 387

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss