Du er her: Hjem / Organisasjon / Beredskap

Veiledning om innendørsopphold ved radioaktiv forurensning

10. august 2022

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.

 

Vil du hjelpe flyktninger fra Ukraina?

14. mars 2022

Kommunen mottar flere henvendelser fra innbyggere som vil hjelpe flyktninger fra Ukraina.
Det er flott at innbyggerne engasjerer seg og vil hjelpe mennesker som flykter fra krigen.

Informasjon om jodtabletter

09. mars 2022

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Tilfluktsrom i Hole

04. mars 2022

Hole kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Sentrale myndigheter har vurdert det til å ikke være nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi har tilfluktsrom på herredshuset og på skolene, som i første rekke er beregnet for elever/ansatte og andre som oppholder seg i bygningene.

Du kan lese mer her: Dette er Sivilforsvaret | Sivilforsvaret

Egenberedskap- sikker hverdag 

Kommunens kriseledelse - roller og kontaktpersoner

06. desember 2016

Kriseledelsen i Hole kommune koordinerer og leder alle kommunale tiltak hvis en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de ulike tjenesteområdene.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss