Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Organisasjon / Beredskap

Kommunens kriseledelse - roller og kontaktpersoner

Kriseledelsen i Hole kommune koordinerer og leder alle kommunale tiltak hvis en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de ulike tjenesteområdene.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.

Varsling og innkalling
En hver ansatt i kommunen skal når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.
Ved større kriser skal den ansatte som først får melding varsle kriseledelsen via normal tjenestevei. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig - varsles kriseledelsen direkte.

NB! Mindre kriser og uhell skal løses av det daglige driftsapparatet/tjenesteområdet - uten innkalling av kriseledelsen.

Kriseledelsen har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være " vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse skal toppledelsen innkalles og overta ledelsen. Kriseledelsen er etter første akuttfase følgende:

Kommunens kriseledelse - kontaktinformasjon

Navn

Stilling

Mobil tlf.                       

Syver Leivestad

Ordfører

900 18 200

Torger Ødegaard

Kommunedirektør

958 07 151

Marit Lorentsen

Kommunalsjef velferd

907 42 660

Nina J. Halsne

Kommunalsjef samfunnsutvikling

970 75 611

Espen Pedersen

Kommunalsjef oppvekst 906 02 387

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

Elmer Berg

Personalsjef

482 77 397

Tom Berg-Leirvåg

Beredskapskoordinator

924 48 232

Marthe Hagelsteen

Leder informasjon og IKT

932 62 113

Agnete Linde

Informasjonsrådgiver

915 96 611

Rolf Qverheim

Kommuneoverlege

969 46 158

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss