Følgende besøksrutiner gjelder fra 12. januar

Pårørende ringer sykehjemmet og/eller Sundjordet i forkant og avtaler tid for besøk. Ved ankomst må du ringe på og vente til du blir møtt av personale. Hånddesinfeksjon utføres før besøket, og du må ha på munnbind. Du må også bestrebe deg på å holde to meters avstand til den du besøker.