LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Borgerlig vigsel på Herredshuset

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. 

Hvem kan gifte seg på Herredshuset? 
Tilbudet gjelder kommunens innbyggere, det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Hole. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse.
I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Hole.

Personer som ikke bor i Hole har ikke rett til å gifte seg hos oss.

Vilkår for vigsel - prøvingsattest
Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel. Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Her finner du lenke for prøvingsattest

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret
Hittil har Folkeregisteret sendt vigselsattesten på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten. 

Les mer om vigselsattest her

Tid og sted
I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 12.00 – 15.00 på den siste fredagen i måneden i Samfunnssalen på Herredshuset.

Merk: Vi utfører ikke vigsler i juli og de to første ukene av august grunnet ferieavvikling.

Reservasjon av tid
Dere må sende oss kopi av legitimasjon og prøvingsattest senest to uker før ønsket vielsesdato.
Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av parets legitimasjon sendes til: Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, merket med "vigsel".
Dokumentene kan også leveres i konvolutt på Publikumskontoret. Konvolutten må merkes "vigsel".

Oppgi dato og tidspunkt for når dere ønsker seremonien.

Husk at prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Hvem utfører vielsen
Ordfører Syver Leivestad, varaordfører Anita Haugland Gomnæs, kommunedirektør Torger Ødegaard og kommunalsjef Nina Halsne utfører vielser hos oss.

Oppmøte
Vi ber dere møte opp senest 15 minutter før avtalt tid for seremonien.

Seremonien
Vigsler møter dere, og  dere blir vist inn i Samfunnssalen sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Har du spørsmål, ta kontakt på e-post: postmottak@hole.kommune.no

 

 

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss