Litt over kl.18:00 onsdag ble det meldt om brann i lokalene på Kjellerberget. Brannen er nå slukket og det fortsettes med etterslukking utover kvelden. 

Alle som var til stede i bygget ble raskt evakuert ut gjort og rede for. 

Kulturskolens lokaler er ikke berørt i brannen og elevene ved kulturskolen har fått melding om å møte til undervisning som vanlig.