Hole har flere utfartsområder for turer i marka. Det er tilrettelagt stier og løyper fra Sollihøgda, Krokkleiva og i det store turområdet mellom Helgelandsmoen og Steinssletta. Panoramaet fra Krokkleiva og Kongens utsikt byr på både fjord og fjell.

Det vakre kulturlandskapet blant åkre og gårder innbyr til turer på historisk grunn. Her er både pilegrimsled og gamle gravhauger. 

Langs Tyrifjorden og Steinsfjorden er det flere badeplasser med både svaberg og langgrunne sandstrender som er tilrettelagt for soling og bading.

Ta en dagstur, eller overnatt og bli noen dager.

I 2020 lagde kommunen en brosjyre hvor vi samlet noen av opplevelsene i Hole.
Brosjyren finner du her