Den nasjonale vannscooterforskriften ble opphevet 18.5.2017. Vannscootere kan nå brukes på lik linje med båter. Hvilke regler som gjelder styres av "Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud".

For de deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden som ligger i Hole kommune, gjelder følgende når det kommer til hastighet:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største hastighet utenom disse soner er 25 knop