Byggesaksavdelingen holder sommerstengt i ukene 28, 29 og 30 pga. ferieavvikling.
På vår hjemmeside finner du informasjon om hvordan du skal gå frem i ulike byggesaker:
Les her

For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt publikumskontor på tlf.: 32 16 11 00 (mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00)