Nå kommer fakturaen fra kommunen digitalt!

17. desember 2019

Fra desember 2019 kommer fakturaene fra Hole kommune digitalt. Dette innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt som Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller via digital postkasse (Digipost eller eBoks). Hvis du ikke har noen av disse løsningene vil du få fakturaen i postkassen som før.

Kontaktpersoner

21. desember 2016

Avdelingen har ansvar for innkjøp, regnskap, inn- og utbetalinger, fakturering og innfordring, lønn, budsjettering, finansforvaltning og rapportering. Avdelingen har også ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av kommunens økonomiplan og budsjettarbeid.

Navn

Funksjon

Telefon

Elin Aasnæss

Økonomisjef

32 16 11 25

958 99 243

 

Regnskap og mottak inngående faktura:

 

Bente Skaane

Regnskapssjef

32 16 11 40

Flora Aspen

Regnskap kommunen/kirken

46 92 61 49

 

HR/Lønn:

 

Susanne Pjåka

Fagansvarlig lønn

32 16 11 27

Odd Richard Smerud

Lønn/innkjøp

32 16 11 23

 

*Fakturering og innfordring kommunale avgifter:

 

Marit Larsen

Eiendomsavgifter/byggesak, innfordring kommunale krav, betalingsutsettelse

32 16 11 43

Rannveig Amlien

Husleie, refusjoner, annet

32 16 11 53

 

 

 

 

*Spørsmål om fakturagrunnlag for pleie/rehabilitering/omsorg, barnehage, SFO og kulturskole rettes til den enkelte enhetens leder.

 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss