Kontaktpersoner

Avdelingen har ansvar for innkjøp, regnskap, inn- og utbetalinger, fakturering og innfordring, lønn, budsjettering, finansforvaltning og rapportering. Avdelingen har også ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av kommunens økonomiplan og budsjettarbeid.

Navn

Funksjon

Telefon

Elin Aasnæss

Økonomisjef

32 16 11 25

958 99 243

 

Regnskap og mottak inngående faktura:

 

Bente Skaane

Regnskapssjef

32 16 11 40

Flora Aspen

Regnskap kommunen/kirken

46 92 61 49

 

HR/Lønn:

 

Susanne Pjåka

Fagansvarlig lønn

32 16 11 27

Odd Richard Smerud

Lønn/innkjøp

32 16 11 23

 

*Fakturering og innfordring kommunale avgifter:

 

Marit Larsen

Eiendomsavgifter/byggesak, innfordring kommunale krav, betalingsutsettelse

32 16 11 43

Rannveig Amlien

Husleie, refusjoner, annet

32 16 11 53

 

 

 

 

*Spørsmål om fakturagrunnlag for pleie/rehabilitering/omsorg, barnehage, SFO og kulturskole rettes til den enkelte enhetens leder.

 

Betaling for kommunale tjenester/innkreving av kommunale krav

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være:

  • Kommunale eiendomsavgifter
  • Septikktømming
  • Byggesaksgebyrer
  • Hjemmetjenester
  • Barnehage / SFO
  • Kommunal husleie
  • Eiendomsskatt
Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Ved betaling er det anledning til å benytte avtalegiro og efaktura. Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved direkte trekk i lønn eller at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. 
NB! Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunene side med umiddelbar virkning.
 
Nyttig info vedrørende betaling til kommunen:
Kto.: 2280.40.00007   Benyttes ved betaling av alle  gebyrer
 
Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist som er 14 dager.
 
Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål vedrørende purringer/betalingspåminnelser/inkassovarsler du har mottatt fra Hole kommune, kan du ringe eller sende mail til:
Marit Larsen tlf. 32 16 11 43  e-post: Marit.larsen@hole.kommune.no
Har du spørsmål vedrørende fakturagrunnlaget, må du ta kontakt direkte med tjenestestedet.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss