Du er her: Hjem

Les mer om innspill og veien til vedtak

Årsbudsjett 2017 til høring

I budsjettet for 2017 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder. Men Rådmannen legger vekt på at tjenestetilbudet fortsatt skal være godt og forutsigbart.
12. oktober la rådmannen frem budsjettforslaget for formannskapet. Deretter starter de politiske partiene sitt arbeid med budsjettet. I denne prosessen kan du komme med innspill.

Veien til vedtak
Etter at formannskapet har gitt sin høringsinnstilling til budsjettet 16. november,  starter høringsperioden. Innkomne innspill sendes fortløpende til formannskapet, som vurderer disse  i sin helhet, og  gir sin innstilling  til kommunestyret den 7.12.2016.

Budsjettprosessen avsluttes med kommunestyrets endelige vedtak 12.12.2016.

Slik kan du gi innspill
Budsjettet legges ut til høring rundt 18. november. I påfølgende periode frem til  5. desember kan det gis budsjettinnspill.  Enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å gi kommentarer til budsjettet.  
Dette gjøres ved å sende e-post til: postmottak@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss