Du er her: Hjem

Høring til lokal forskrift «Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven».

17. oktober 2017 (kl. 00:00) - 09. desember 2017 (kl. 00:00)

Hole Kommune må etter samarbeidsavtalen behandle saker av prinsipielle avklaringer og denne saken sendes derfor på høring. Vedleggene viser bakgrunnen i saken.

Etter møte i Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune (HMA) 09.10.17 ble det etterspurt et notat for å tydeliggjøre konsekvensene av flatt gebyr sammenlignet med etterskuddsvis fakturering etter utført feiing/tilsyn. Saken legges nå ut for høring før politisk behandling.

Høringsbrevet kan du lese her PDF document ODT document

Øvrige dokumenter:
Lokal forskrift
Tidligere politisk behandling 
Utregning hyttefeiing

Merknader til forskriften sendes for innbyggere i Hole kommune til postmottak@hole.kommune.no  eller vanlig brevkorrespondanse til Viksveien 30, 3530 Røyse.

innen 08.12.2017.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss