Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for ny vannforsyning Oslo - til høring. Åpent møte på Sollihøgda

I medhold av Pbl. § 12-10, og i tråd med plan- og miljøstyrets vedtak den 11.02.2019 legges forslag til detaljplan for ny vannforsyning til Oslo ut til offentlig ettersyn.  Planområdet er delt i to.  Det ene området gjelder Fjulsrudveien, mellom Fv285 og Lier kommune.  Det andre planområdet gjelder hensynssonen fra kote +100 og nedover i en bredde på 500 m mellom grensene mot Lier og Bærum på Sollihøgda.

Dersom du har merknader til planforslaget kan disse sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 1. april 2019. 

 Har du spørsmål,  kontakt Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00.

Det arrangeres åpent møte om planforslaget på Skytterhuset på Sollihøgda mandag 4. mars 2019, kl. 18.00.

 

Flere rapporter til saken finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss