Du er her: Hjem

Svarfrist 5. februar 2020

Delta i innbygger- og brukerundersøkelse fra Hole kommune

Hole kommune er opptatt av å kontinuerlig forbedre sine tjenester og tilbud til innbyggerne. For å få til det, må vi vite noe om hva du som innbygger mener om kommunen. For ny ordfører og et kommunestyre med mange nye medlemmer er det spesielt interessant å få et bilde av hvordan du opplever å være innbygger, og hvordan du opplever tjenestene våre.

Innbyggerundersøkelsen distribueres via SMS og følger opp tidligere undersøkelser gjennomført i 2003, 2006, 2009 og sist i 2013.

Resultatene fra undersøkelsen skal analyseres, og det blir laget en kortfattet rapport som publiseres på kommunens hjemmeside i mars.

- Kom med dine innspill!
Alle innbyggere over 16 år vil motta undersøkelsen på SMS fra KANTAR/Norsk Gallup  i løpet av uke 3 med en lenke til spørreskjemaet.

 Det tar mellom 10 og 15 minutter å besvare spørsmålene. Dersom du ikke ønsker å svare på hele undersøkelsen under ett, kan du gå ut av den og komme tilbake der du slapp. 
Alle svar vil bli behandlet fortrolig, og kommunen vil ikke kunne se hvem som har svart hva på undersøkelsen.

Vi håper du vil svare så raskt som mulig, helst innen en uke etter at du har mottatt SMS-en. Siste frist for å svare er:

Svarfrist: 05. februar 2020.

Trenger du hjelp til besvarelsen?
Har du ikke mulighet til å besvare undersøkelsen på smarttelefon eller ikke har mottatt undersøkelsen, vil vi være behjelpelig med elektronisk besvarelse via pc. Du må da ta kontakt med Hole kommune på tlf. 95 40 56 96 (Mathis Banggren) innen torsdag 30. januar og avtale tid for hjelp til besvarelsen.

Merk: Dersom du har flere mobilnumre
Hvis du har mer enn en mobiltelefon registrert i ditt navn så vil du motta undersøkelsen på flere telefoner. Du besvarer undersøkelsen kun en gang . Hvis personen som er bruker av en telefon som er registrert på deg er over 16 år, må den også svært gjerne besvare undersøkelsen.


Dronningens utsikt.jpgVi håper du vil benytte muligheten til å komme med dine innspill og på den måten påvirke utviklingen av Hole kommune.

Foto: Kristian Quande.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss