Pårørendealliansen (som er en paraplyorganisasjon for pårørende) gjennomfører en nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

De spurte i 2016 og de spør igjen nå i 2017 – og det vil de fortsette med! Når det nå igangsettes en nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg, så er ditt innspill viktigere enn noen gang. Du kan påvirke hva som er viktig for deg!

Undersøkelsen vil ikke ta mer enn 5 -8 minutter å gjennomføre,  men effekten av den kan vare lenge når alle svarene legges sammen. Derfor er det viktig at du og mange andre i samme situasjon svarer.

Her er lenken til undersøkelsen