Den kulturelle skolesekken

01. desember 2016

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Den kulturelle spaserstokken

01. desember 2016

Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å sikre et profesjonelt kulturtilbud for eldre.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss