Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Hagahaugveien 14 er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 006/21 den 15.02.2021:

I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Hagahaugveien 14 (planid 202001) slik som vist på vedlagte plankart og planbestemmelser datert 05.01.2021, og planbeskrivelse datert 06.01.2021.

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er fredag 9. april 2021, som er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres i Ringerikes blads papirutgave fredag 19. mars 2021.

Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss