Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Løkenenga vest legges ut på høring

Det underrettes om at forslag til detaljplan for Løkenenga vest ble behandlet i plan- og miljøutvalget den 25.01.2021, sak 007/21. Utvalget vedtok å legge planforslaget ut til høring slik det nå foreligger. Forslaget gjelder en justering i detaljplanen. Endringen er en utvidelse av eksisterende plan. Hensikten er å dele dagens tomt i to, med ønske om å oppføre ny bolig.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen mandag 8.mars 2021.

Merk brevet/mail med saksnr. 17/535

Eventuelle spørsmål kan rettes til Elise Voll Mathiassen: elise.voll.mathiassen@hole.kommune.no

Saksdokumenter finner du her

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss