LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Detaljplan for Tyrifjorden Brygge II - planvedtak

Kommunestyret fattet i møte den 12.6. 2017  i sak 031/17 følgende vedtak:

"I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik som vist på plankart datert 2.6. 2017 og bestemmelser datert 12.06.2017, og planbeskrivelse datert 23.10.2014.

Reguleringsbestemmelsene § 4.8 andre setning endres til: Det benyttes busker som blir inntil 2 m høye for ikke å stenge utsikten mot fjorden fra BOP1".

Du kan klage på dette vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig innen 14. juli 2017.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

Saksdokumentene finner du her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss