LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Varsel om oppstart og høring

Detaljregulering nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Statsbygg skal på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeide reguleringsplan for et nasjonalt minnested på Utøyakaia i Hole kommune. Med dette brevet varsler Statsbygg oppstart av planarbeidet. Om du har innspill til oppstart eller planprogram på høring må du sende dette innen 9. februar 2018.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å sikre hjemmel til etablering av minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt som viser hvordan det nasjonale minnestedet skal utformes. Utformingen av minnestedet skal gjennomføres etter viktige føringer for minnestedet og prosessen definert i Statsbyggrapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia», 15. juni.

I reguleringsplanprosessen skal medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser, vektlegges og videreføres fra forrige fase.

Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for tilhørende tiltak som ivaretar tilgjengelighet, trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Løsninger for dette skal utvikles i dialog med Statens vegvesen, fylkeskommunen og Hole kommune.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte
Statsbygg inviterer til åpent informasjonsmøte.
Hvor: I aulaen på Sundvollen oppvekstsenter
Når: Tirsdag 16. januar klokken 19.00
Her vil du få mer informasjon om planarbeidet og en presentasjon av forslag til planprogram.

Les brevet fra Statsbygg her

Les forslag til planprogram her

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss