Mange turister eller innbyggere ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.

Luftfartstilsynets regler for bruk av droner kan du lese her:

Droneregler - PDF dokument 

Rules for drone operations - PDF document