Egenberedskap -ditt ansvar

Beredskap - ditt og kommunens ansvar

Beredskap er ikke bare en kommunal oppgave. Hver og en av oss har et ansvar for egen sikkerhet og beredskap. Det er viktig at hver og en av oss tenker gjennom hva som kan skje og hvor godt du selv er rustet til å møte uønskede hendelser. Det kan f.eks skje at strømmen blir borte og du ikke får hjelp så raskt du ønsker. Da må du kunne ta være på deg selv og dine. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle til å tenke gjennom hva en gjør dersom en må klare seg selv i minst tre dager. 

Les mer her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss