Kommunestyret avholder ekstra møte 29.8.2022 kl. 20:00 for å behandle følgende sak: Fusjon mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS. 

Kommunestyret må behandle saken før Generalforsamlingen i Vardar AS behandler saken 1.9.2022. 

Møtet avholdes digitalt via Teams. 

Se innkalling og saksutredning her