Årsaken til ekstraordinær båndtvang
Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i døde, eller forbrenner livsviktig energi.

For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Hole kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak:

- Dresserte bufehunder

- Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste)

- Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe

- Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2019. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.