I forbindelse med behandling av saken "Detaljplan for minnested på Utøyakaia" er det besluttet å sette opp et eget kommunestyremøte den 14.5.2020, kl. 18:00. 

Det er kun denne saken som vil bli behandlet i dette møtet. 

Møtet vil bli avholdt på Sundvolden hotell. Grunnet hensynet til smittevern er det kun kommunestyrets medlemmer og administrasjonen som kan overvære møtet fysisk. Møtet vil bil filmet og tilgjengeliggjort. 

Innkalling og sakspapirer vil være tilgjengelig her når de er klare.