Kommunestyret behandler saken "Høring oppdeling av Viken" i ekstraordinært fjernmøte (via Teams). Møtet streames her

Se innkalling og saksutredning med formannskapets vedtak her