En elev ved Røyse skole på 7. trinn, og hennes mor har fått påvist smitte tirsdag kveld. Begge er nærkontakter til en tidligere smittet i kommunen. De har det etter forholdene bra.

Alle elever og ansatte på trinnet er i karantene. Elevene får hjemmeskole av lærerne sine.
Skolen har beredskapen på plass og har løpende kontakt med smittesporingsteamet om situasjonen. 
- Det er trygt for elever som ikke er i karantene å komme på skolen, alle forhåndsregler blir tatt, sier rektor Sissel Røine.