Du er her: Hjem / Mitt nabolag

En bekymring i anledning friluftsområde i strandsonen ved Steinsfjorden (S7 i Reguleringsplan Nedre Rudshøgda Syd).

Friluftsliv
2019-06-21 13:33 (#57936)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Sommerroveien 56, 50 og 40

Kart (60.08612830000001, 10.291769199999976)

En bekymring i anledning friluftsområde i strandsonen ved Steinsfjorden (S7 i Reguleringsplan Nedre Rudshøgda Syd).

«Adkomstdelen» (til strandsonen – mellom Sommerroveien 54 og 56) av friluftsområdet har dessverre endret karakter, trolig som følge av aktiviteter i området (asfaltering mv.). Opprinnelig landskap og vegetasjon er borte og området «adkomstdelen» består nå av gjørme, leire, søle osv. Dette vanskeliggjør ferdsel til strandområdet, særlig for barn, i tillegg til at det ikke ser særlig pent ut lenger.

Ferdsel til den aktuelle strandsonen er veldig viktig for oss og både voksne og barn benytter den til å bade i Steinsfjorden sommerstid. Vi synes derfor det er veldig beklagelig at området har blitt som det er, og ønsker at dette kan repareres så raskt som mulig slik at adkomsten til fjorden igjen blir like god som den en gang var.

Vi har forstått det sånn at grunneier ønsker å «reparere» området, men at dette nå er på vent på en tillatelse fra kommunen.

Sommer og badesesongen står for tur og vi vil gjerne oppfordre kommunen til å finne en snarlig løsning, slik at både hensynet til grunneier om å få orden på tomteforholdene og hensynet til naboers ferdsel til strandsonen i det aktuelle området ivaretas.

Med vennlig hilsen,
Birgitte og Christian Schumacher
Sommerroveien 40

Kommentar fra kommunen:


Saken er sendt over til byggesak.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss