Det er i dag søndag bekreftet ett nytt covid-19 tilfelle i Hole. Det er en ung mann bosatt i kommunen. Mannen er isolert i eget hjem og smitteoppsporing er igangsatt. Nærkontakter vil bli kontaktet fortløpende.
Det er ingen relasjon eller sammenheng mellom dette tilfellet og en ung mann som fikk påvist smitte på fredag. Det er nå to personer i kommunen med påvist covid-19.