En person bosatt i Hole er smittet av koronaviruset. Det ble kjent for kommunen tirsdag bekrefter kommunelege Bernt Ivar Gaarder. Personen har moderate symptomer, og er i karantene i sitt eget hjem.
 - Elleve personer er så langt testet, og seks av disse prøvene var negative. Vi venter på svar på de øvrige fem prøvene i løpet av tirsdag kveld eller onsdag sier Gaarder.

 

I dagene fremover forbereder kommuneoverlegen seg på flere positive tester. - Vi vurderer situasjonen løpende ettersom vi får svar på testene, sier Gaarder.

Kommuneoverlegen oppfordrer innbyggerne til å respektere både reiserådene, karantenekravene og de forebyggende tiltakene for smittespredning som Folkehelseinstituttet har kommet med.

Han understreker også at fortsatt gjelder følgende:

Kontakt lege på telefon hvis du har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpusthet, feber og oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i et område med utbredt eller lokal spredning av coronaviruset i de siste 14 dagene. Områder med spredning av coronavirus ser du her
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronoaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet. 

-Kommunen følger utviklingen tett, og flere forebyggende tiltak er iverksatt på tjenesteområdene ut i fra et føre-var prinsipp for å ivareta egne ansatte, og for å beskytte sårbare innbyggere, sier kommunalsjef Marit Lorentsen.