LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7.12.2018

Endrer ikke grensen mellom kommunene Hole og Bærum

Dette er en gledens dag for kommunen.
Nå kan vi se fremover og planlegge for videre vekst og utvikling i området, i tråd med kommunens planer. Gjennom kommunedelplanen for Sollihøgda ønsker kommunen å tilrettelegge for en fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling sier ordfører Per R. Berger og rådmann Torger Ødegaard.

 

Sollihøgda utgjør et sammenhengende tettsted med om lag 350 innbyggere, som er delt mellom kommunene Hole og Bærum. I juni 2016 ble det fremmet innbyggerinitiativ fra Hole-siden av Sollihøgda om utredning av en grensejustering som ville samlet Sollihøgda i én kommune. Departementet har nå vedtatt at grensene ikke skal endres.

– Det er grunn til å tro at samling av Sollihøgda i én kommune ville kunne gitt noen positive gevinster. Samtidig har Hole kommune planer for videre utvikling av Sollihøgda som tettsted, som tilsier at det er uheldig å foreta en grensejustering. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Buskerud har utredet saken på oppdrag fra departementet og tilrådde at departementet ikke endret grensene. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Les hele brevet fra departementet her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss